więcej informacji na stronie: http://bip.dpsmociesze.st.monki.wrotapodlasia.pl/nabornanowestanowiskopracy/nabor-na-stanowisko-urzednicze-ksiegowego-w-domu-pomocy-spolecznej-dom-kombatanta-w-mocieszach.html