zasady przyjmowania

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do dps lub jej opiekun prawny zgłasza się z podaniem do pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania,
2. Pracownik socjalny kompletuje dokumenty, które są potrzebne do przyjęcia:

– zaświadczenie o stanie zdrowia,
– wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej
– wywiad środowiskowy
– zaświadczenie o dochodach
– orzeczenie o grupie inwalidzkiej (stopień niepełnosprawności)
3. Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS.
4. Natomiast decyzje o umieszczeniu w DPS wydaje Starosta Moniecki lub z jego upoważnienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach. W razie niemożności umieszczenia w DPS z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS.

0
lat istnienia
0
liczba Mieszkańców
0
Wykwalikowanych Pracowników
0
liczba miejsc

masz Jakieś pytania?

Prosimy o kontakt jeżeli potrzebujesz więcej informacji

Skip to content